Elektromobilność w przedsiębiorstwach

 •  
  Szanowni Państwo, 
   
  Kierujemy do Państwa ankietę, której celem jest skatalogowanie dorobku B+R oraz ocena potencjału przedsiębiorstw w zakresie elektromobilności w Polsce.
   
  Badanie jest realizowane na potrzeby spółki ElectroMobility Poland, której zadaniem jest m.in. współtworzenie ekosystemu oraz stymulowanie rozwoju tego rynku.

  Rezultaty badań pozwolą na lepsze rozpoznanie szans rynkowych i zaprojektowanie narzędzi wsparcia finansowego oraz regulacyjnego, bowiem w całym procesie uczestniczą takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Energii i Ministerstwo Rozwoju.

  Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami wiedzą, ale również wątpliwościami oraz pomysłami, które pomogą w kształtowaniu i stymulowaniu rozwoju rynku elektromobilności w Polsce.

   
  Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w takim zakresie jak jest to możliwe,  a w przypadku braku pełnych danych prosimy o podanie wartości przyblizonych. 
   
  Pod poniższymi linkami znajdują się listy polecające Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzasadniające nasze badanie.
   
  Pod pojęciem elektromobilności rozumiemy ogół zagadnień dotyczących pojazdów z napędami elektrycznymi oraz niskoemisyjnymi w aspekcie projektowania, produkcji, użytkowania, infrastruktury ładowania, wszelkich usług dodatkowych jak również badań podstawowych, stosowanych i wdrożeń z nimi związanych.

   

  W przypadku wątpliowści proszę o kontakt

  dr Grzegorz Tchorek, tel. 695 731 465 

  tchorek@wz.uw.edu.pl 

Ładowanie
Ładowanie...